23.01.2012. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској у децембру износи 815,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у новембру 2011. године већа је за 2,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за децембар износи 1.813,45 КМ и просјечна плата је покрива са 44,9%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
новембар
2011
НЕТО ПЛАТА
децембар
2011
ИНДЕКС
12.2011./
11.2011.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1235 1234 99,92 68.05
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1070 1075 100,47 59,28
3. Здравствени и социјални рад 1025 1035 100,98 57,07
4. Вађење руде и камена 999 991 99,20 54,65
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 932 942 101,07 51,95
6. Образовање 871 895 102,76 49,35
7. Саобраћај и ПТТ везе 804 792 98,51 43,67
8. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 639 619 96,87 34,13
9. Пољопривреда, лов, шумарство 614 610 99,35 33,64
10. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 628 629 100,16 34,69
11. Рибарство 582 600 103,09 33,09
12. Трговина на велико и мало и оправка возила и предмета за личну употребу и домаћинство 610 605 99,18 33,36
13. Грађевинарство 592 597 100,84 32,92
14. Прерађивачка индустрија 579 577 99,65 31,82
15. Хотели и ресторани 552 568 102,90 31,32

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.234,00 КМ и у односу на новембар 2011. године мање су за 0,08%, а најниже у дјелатности хотели и ресторани и износе 568 КМ и веће су у односу на новембар 2011. године за 2,90%.

Укупне потрошачке цијене у децембру 2011. године у односу на новембар 2011. године се нису мијењале, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,2%.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – веће су за 0,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 0,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.

Индустријска производња остварена у децембру 2011. године у односу на просјечну производњу у 2010. години већа је за 8,2%, у односу на новембар 2011. године мања је за 4,1%, а у односу на децембар 2010. године мања је за 6,7%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у децембру 2011. године у односу на новембар 2011. године мања је за 16,5%, прерађивачка индустрија мања је за 3%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом већа је за 1,7%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.12.2011. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској у новембру износи 813,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у октобру 2011. године већа је за 11,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за овај мјесец износи 1.812,58 КМ и просјечна плата је покрива са 44,8%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
октобар
2011
НЕТО ПЛАТА
новембар
2011
ИНДЕКС
11.2011./
10.2011.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1230 1235 100,41 68.13
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1056 1070 101,33 59,03
3. Здравствени и социјални рад 1027 1025 99,81 56,55
4. Вађење руде и камена 964 999 103,63 55,11
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 950 932 98,11 51,42
6. Образовање 860 871 101,28 48,05
7. Саобраћај и ПТТ везе 791 804 101,64 44,36
8. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 649 639 98,46 35,25
9. Пољопривреда, лов, шумарство 632 614 97,15 33,87
10. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 631 628 99,52 34,65
11. Рибарство 621 582 93,72 32,11
12. Трговина на велико и мало и оправка возила и предмета за личну употребу и домаћинство 609 610 100,16 33,65
13. Грађевинарство 596 592 99,33 32,66
14. Прерађивачка индустрија 575 579 100,70 31,94
15. Хотели и ресторани 538 552 102,60 30,45

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.235,00 КМ и у односу на октобар 2011. године веће су за 0,41%, а најниже у дјелатности хотели и ресторани и износе 552 КМ и веће су у односу на октобар 2011. године за 2,60%.

Укупне потрошачке цијене у новембру 2011. године у односу на октобар ове године веће су за 0,3%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,5%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за0,1%.
o Одјећа и обућа – веће су за 0,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
o Здравство – мање су за 0,1%.
o Превоз – веће су за 0,7%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.

Индустријска производња остварена у новембру 2011. године у односу на просјечну производњу у 2010. години већа је за 12,8%, у односу на октобар 2011. године већа је за 1,9%, а у односу на новембар 2010. године мања је за 0,4%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у овом мјесецу у односу на октобар 2011. године већа је за 12,3%, прерађивачка индустрија мања је за 2,4%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом већа је за 2,7%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.11.2011. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2011. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској у октобру износи 802,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у септембру 2011. године мање је за 5,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за овај мјесец износи 1.807,13 КМ и у односу на синдикалну потрошачку корпу у септембру већа за 57,10 КМ или 3,3%, а просјечна плата је покрива са 44,38%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
септембар
2011
НЕТО ПЛАТА
октобар
2011
ИНДЕКС
10.2011./
09.2011.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1253 1230 98,16 68.07
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1060 1056 99,62 58,44
3. Здравствени и социјални рад 1042 1027 98,56 56,83
4. Вађење руде и камена 966 964 99,79 53,35
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 939 950 101,17 52,57
6. Образовање 890 860 96,63 47,59
7. Саобраћај и ПТТ везе 790 791 100,13 43,77
8. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 612 649 106,03 35,92
9. Пољопривреда, лов, шумарство 625 632 100,80 34,98
10. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 627 631 100,64 34,92
11. Рибарство 620 521 100,16 34,37
12. Трговина на велико и мало и оправка возила и предмета за личну употребу и домаћинство 610 609 99,84 35,70
13. Грађевинарство 595 596 101,17 32,98
14. Прерађивачка индустрија 564 575 101,95 31,82
15. Хотели и ресторани 542 538 99,26 29,77

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.230,00 КМ и у односу на септембар 2011. године смањиле су се за 32%, а најниже у дјелатности хотели и ресторани и износе 538 КМ и смањиле су се у односу на септембар 2011. године за 0,74%.

Укупне потрошачке цијене у октобру 2011. године у односу на септембар ове године, виши је за 1,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,2%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,3%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,5%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 11,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – мање су за 0,1%.
o Превоз – мање су за 0,3%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.

Индустријска производња остварена у октобру 2011. године у односу на просјечну производњу у 2010. години већа је за 10,8%, у односу на септембар 2011. године већа је за 7,4%, а у односу на октобар 2010. године већа је за 5,9%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у овом мјесецу у односу на септембар 2011. године већа је за 3,7%, прерађивачка индустрија мања је за 6,1%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом већа је за 41,2%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.10.2011. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској у септембру износи 807,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у августу 2011. године мање је за 6,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за овај мјесец износи 1.750,03 КМ и у односу на синдикалну потрошачку корпу у августу већа за 7,34 КМ , а просјечна плата је покрива са 46,11%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
август
2011
НЕТО ПЛАТА
септембар
2011
ИНДЕКС
09.2011./
08.2011.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1272 1253 98,51 71,60
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1057 1060 100,28 60,57
3. Здравствени и социјални рад 1021 1042 102,06 59,54
4. Вађење руде и камена 992 966 97,38 55,20
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 963 939 97,51 53,66
6. Образовање 891 890 99,89 50,86
7. Саобраћај и ПТТ везе 792 790 99,75 45,14
8. Рибарство 688 620 90,12 35,43
9. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 628 612 97,45 34,97
10. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 622 627 100,80 35,83
11. Трговина на велико и мало и оправка возила и предмета за личну употребу и домаћинство 609 610 100,16 34,86
12. Пољопривреда, лов, шумарство 586 625 106,66 35,71
13. Грађевинарство 582 595 102,23 34,00
14. Прерађивачка индустрија 580 564 97,24 32,23
15. Хотели и ресторани 543 542 99,82 30,97

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.253,00 КМ и у односу на август 2011. године смањиле су се за 1,50%, а најниже у дјелатности хотели и ресторани и износе 542 КМ и смањиле су се у односу на август 2011. године за 0,18%.

Укупне потрошачке цијене у септембру 2011. године у односу на август ове године, виши је за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,7%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,4%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,2%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 0,2%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 1,1%.
o Образовање – веће су за 0,1%.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,2%.

Индустријска производња остварена у септембру 2011. године у односу на просјечну производњу у 2010. години већа је за 3,2%, у односу на август 2011. године мања је за 5,4%, а у односу на септембар 2010. године већа је за 3,6%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у овом мјесецу у односу на август 2011. године мање је за 7,6%, прерађивачка индустрија већа за 10,6%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом мања је за 28,2%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.09.2011. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ 2011. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској у августу износи 813,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јулу 2011. године већа је за 2,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за овај мјесец износи 1.742,69 КМ и није се значајније мијењала у односу на јулску синдикалну корпу, а просјечна плата је покрива са 46,65%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јули
2011
НЕТО ПЛАТА
август
2011
ИНДЕКС
08.2011./
07.2011.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1258 1272 101,11 72,99
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1078 1057 98,05 60,65
3. Здравствени и социјални рад 1032 1021 98,93 58,59
4. Вађење руде и камена 958 992 103,55 56,92
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 935 963 102,99 55,26
6. Образовање 895 891 99,55 51,13
7. Саобраћај и ПТТ везе 791 792 100,13 45,45
8. Рибарство 700 688 98,29 39,48
9. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 643 628 97,67 36,04
10. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 627 622 99,20 35,69
11. Трговина на велико и мало и оправка возила и предмета за личну употребу и домаћинство 596 609 102,18 34,95
12. Пољопривреда, лов, шумарство 596 586 98,32 33,63
13. Грађевинарство 595 582 97,82 33,40
14. Прерађивачка индустрија 588 580 98,64 33,28
15. Хотели и ресторани 549 543 98,91 31,16

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.272,00 КМ и у односу на јули 2011. године су се повећале за 1,00%, а најниже у дјелатности хотели и ресторани и износе 543 КМ и смањиле су се у односу на јули 2011. године за 1,1%.

Укупне потрошачке цијене у августу 2011. године у односу на јул ове године, остале су непромијењене, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,7%.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,2%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,5%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 1,1%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – веће су за 1,0%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,2%.

Индустријска производња остварена у августу 2011. године у односу на просјечну производњу у 2010. години већа је за 9,1%, у односу на јул  2011. године мања је за 2,6%, а у односу на август 2010. године већа је за 15,9%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у овом мјесецу у односу на јул 2011. године мање је за 0,5%, прерађивачка индустрија мања је за 4,3%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом мања је за 1,0%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.08.2011. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ 2011. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској у јулу износи 811,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јуну 2011. године мања је за 6,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за овај мјесец износи 1.742,08 КМ и мања је за 8,12 КМ у односу на јунску синдикалну корпу, а просјечна плата је покрива са 46,55%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јуни
2011
НЕТО ПЛАТА
јули
2011
ИНДЕКС
07.2011./
06.2011.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1247 1258 100,88 72,21
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1068 1078 100,94 61,88
3. Здравствени и социјални рад 1042 1032 99,04 59,24
4. Вађење руде и камена 1057 958 90,63 54,99
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 954 935 98,01 53,67
6. Образовање 901 895 99,33 51,38
7. Саобраћај и ПТТ везе 789 791 100,25 45,41
8. Рибарство 648 700 108,02 40,18
9. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 645 643 99,69 36,91
10. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 636 627 98,58 35,99
11. Трговина на велико и мало и оправка возила и предмета за личну употребу и домаћинство 604 596 98,68 34,21
12. Пољопривреда, лов, шумарство 599 596 99,50 34,21
13. Грађевинарство 591 595 100,68 34,15
14. Прерађивачка индустрија 578 588 101,73 33,75
15. Хотели и ресторани 547 549 100,37 31,51

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.258,00 КМ и у односу на јун 2011. године су се повећале за 1,00%, а најниже у дјелатности хотели и ресторани и износе 549 КМ и повећале су се у односу на јун 2011. године за 0,37%.

Потрошачке цијене у јуну 2011. године у односу на мај ове године мање су за 0,7%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 1,5%.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,6%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,4%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – веће су за 0,4%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,4%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – веће су за 0,2%.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.

Индустријска производња остварена у јулу 2011. године у односу на просјечну производњу у 2010. години већа је за 11,9%, у односу на јун 2011. године већа је за 1,4%, а у односу на јули 2010. године већа је за 21,1%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у овом мјесецу у односу на јун 2011. године већа је за 5,9%, прерађивачка индустрија мања је за 3,7%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом већа је за 7,6%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


27.07.2011. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН 2011. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској у јуну износи 817,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у мају 2011. године већа је за 1,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за овај мјесец износи 1.750,20 КМ и мања је за 8,47 КМ у односу на мајску синдикалну корпу, а просјечна плата је покрива са 46,68%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
мај
2011
НЕТО ПЛАТА
јуни
2011
ИНДЕКС
06.2011./
05.2011.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1225 1247 101,80 71,25
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1061 1068 100,66 61,02
3. Здравствени и социјални рад 1026 1042 101,56 59,54
4. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 961 954 99,27 54,51
5. Вађење руде и камена 1029 1057 102,72 60,39
6. Образовање 898 901 100,33 51,48
7. Саобраћај и ПТТ везе 802 789 98,38 45,08
8. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 634 645 101,74 36,85
9. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 626 636 101,60 36,34
10. Трговина на велико и мало и оправка возила и предмета за личну употребу и домаћинство 603 604 100,17 34,51
11. Пољопривреда, лов, шумарство 595 599 100,67 34,22
12. Прерађивачка индустрија 569 578 101,58 33,02
13. Рибарство 594 648 109,09 37,02
14. Грађевинарство 592 591 99,83 33,77
15. Хотели и ресторани 555 547 98,56 31,25

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.247,00 КМ и у односу на мај 2011. године су се повећале за 1,80%, а најниже у дјелатности хотели и ресторани и износе 547 КМ и смањиле су се у односу на мај 2011. године за 1,44%.

Потрошачке цијене у јуну 2011. године у односу на мај ове године мање су за 0,7%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 1,6%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,2%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,5%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,2%.
o Здравство – мање су за 0,3%.
o Превоз – мање су за 1,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,3%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.

Индустријска производња остварена у јуну 2011. године у односу на просјечну производњу у 2010. години већа је за 10,4%, у односу на мај 2011. године већа је за 6,8%, а у односу на јуни 2010. године већа је за 7,9%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у овом мјесецу у односу на мај 2011. године већа је за 16,0%, прерађивачка индустрија већа је за 9,6%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом мања је за 2,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


28.06.2011. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ 2011. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској у мају износи 816,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у априлу 2011. године већа је за 13,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за овај мјесец износи 1.758,67 КМ и већа је за 1,09 КМ у односу на априлску синдикалну корпу, а просјечна плата је покрива са 46,4%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
април
2011
НЕТО ПЛАТА
мај
2011
ИНДЕКС
05.2011./
04.2011.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1326 1225 92,38 69,65
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1045 1061 101,53 60,33
3. Вађење руде и камена 929 1029 110,76 58,51
4. Здравствени и социјални рад 1033 1026 99,32 58,34
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 933 961 103,00 54,64
6. Образовање 859 998 104,54 51,06
7. Саобраћај и ПТТ везе 858 802 93,47 45,60
8. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 643 634 98,60 36,05
9. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 621 626 100,80 35,59
10. Трговина на велико и мало и оправка возила и предмета за личну употребу и домаћинство 598 603 100,84 34,29
11. Пољопривреда, лов, шумарство 595 595 100,00 33,83
12. Рибарство 576 594 103,12 33,77
13. Грађевинарство 568 592 104,22 33,66
14. Прерађивачка индустрија 576 569 98,78 32,35
15. Хотели и ресторани 537 555 103,35 31,56

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.225,00 КМ и у односу на април 2011. године су се смањиле за 7,62%, а најниже у дјелатности хотели и ресторани и износе 555 КМ и повећале су се у односу на април 2011. године за 3,35%.

Потрошачке цијене у мају 2011. године у односу на април ове године веће су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,3%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,5%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,6%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,5%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – веће су за 1,3%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,3%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.

Индустријска производња остварена у мају 2011. године у односу на просјечну производњу у 2010. години већа је за 3,4%, у односу на април 2011. године већа је за 9,6%, а у односу на мај 2010. године мање је за 2,7%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у овом мјесецу у односу на април 2011. године већа је за 9,6%, прерађивачка индустрија већа је за 4,7%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом већа је за 21,9%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.05.2011. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2011. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској у априлу износи 803,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у марту 2011. године мања је за 4,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за овај мјесец износи 1.757,58 КМ и мања је за 42,42 КМ у односу на мартовску синдикалну корпу, а просјечна плата је покрива са 45,7%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
март
2011
НЕТО ПЛАТА
април
2011
ИНДЕКС
04.2011./
03.2011.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1255 1326 105,66 75,44
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1064 1045 98,21 59,46
3. Здравствени и социјални рад 1008 1033 102,48 58,77
4. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 927 933 100,65 53,08
5. Вађење руде и камена 957 929 97,07 52,86
6. Образовање 893 859 96,19 48,87
7. Саобраћај и ПТТ везе 871 858 98,51 48,82
8. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 645 643 99,69 36,58
9. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 617 621 100,65 35,33
10. Трговина на велико и мало и оправка возила и предмета за личну употребу и домаћинство 607 598 98,52 34,02
11. Пољопривреда, лов, шумарство 578 595 102,94 33,85
12. Прерађивачка индустрија 567 576 101,59 32,77
13. Рибарство 508 576 113,39 32,77
14. Грађевинарство 566 568 100,35 32,32
15. Хотели и ресторани 550 537 97,64 30,55

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.326,00 КМ и у односу на март 2011. године су се повећале за 5,66%, а најниже у дјелатности хотели и ресторани и износе 537 КМ и смањиле су се у односу на март 2011. године за 2,36%.

Потрошачке цијене у априлу 2011. године у односу на март ове године мање су за 0,7%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,8%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 1,4%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 9,9%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,5%.
o Здравство – мање су за 0,3%.
o Превоз – веће су за 1,5%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,4%.

Индустријска производња остварена у априлу 2011. године у односу на просјечну производњу у 2010. години мања је за 5,6%, у односу на март 2011. године мања је за 11,7%, а у односу на април 2010. године већа је за 2,8%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у овом мјесецу у односу на март 2011. године већа је за 5,5%, прерађивачка индустрија већа је за 1,3%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом мања је за 20,3%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


27.04.2011. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2011. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској у марту износи 807,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у фебруару 2011. године већа је за 3,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за овај мјесец износи 1.800,09 КМ и већа је за 13,33 КМ у односу на фебруарску синдикалну корпу, а просјечна плата је покрива са 44,83%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
фебруар
2011
НЕТО ПЛАТА
март
2011
ИНДЕКС
03.2011./
02.2011.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1202 1255 104,41 69,72
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1074 1064 99,07 59,11
3. Здравствени и социјални рад 1031 1008 97,77 56,00
4. Вађење руде и камена 1062 957 90,11 53,16
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 986 927 94,02 51,50
6. Образовање 882 893 101,25 49,61
7. Саобраћај и ПТТ везе 655 871 132,98 48,39
8. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 638 645 101,10 35,83
9. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 617 617 100,00 34,28
10. Трговина на велико и мало и оправка возила и предмета за личну употребу и домаћинство 602 607 100,83 33,72
11. Пољопривреда, лов, шумарство 598 578 96,66 32,11
12. Прерађивачка индустрија 559 567 101,43 31,50
13. Грађевинарство 600 566 94,33 31,44
14. Хотели и ресторани 574 550 95,82 30,55
15. Рибарство 545 508 93,201 28,22

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.255,00 КМ и у односу на фебруар 2011. године су се повећале за 4,41%, а најниже у дјелатности рибарство и износе 508 КМ и смањиле су се у односу на фебруар 2011. године за 6,79%.

Потрошачке цијене у марту 2011. године у односу на фебруар ове године веће су за 0,8%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,6%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,3%.
o Здравство – мање су за 0,4%.
o Превоз – веће су за 1,9%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,4%.
o Образовање – веће су за 0,1%.
o Ресторани и хотели – веће су за 0,2%.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,2%.

Индустријска производња остварена у марту 2011. године у односу на просјечну производњу у 2010. години већа је за 6,9%, у односу на фебруар 2011. године већа је за 19,8%, а у односу на март 2010. године већа је за 3,6%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у овом мјесецу у односу на фебруар 2011. године већа је за 19,7%, прерађивачка индустрија већа је за 22,5%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом већа је за 16,5%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


29.03.2011. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР 2011. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској у фебруару износи 804,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јануару 2011. године већа је за 6,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за овај мјесец износи 1.786,76 КМ и већа је за 4,21 КМ у односу на јануарску синдикалну корпу, а просјечна плата је покрива са 44,99%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јануар
2011
НЕТО ПЛАТА
фебруар
2011
ИНДЕКС
02.2011./
01.2011.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1268 1202 94,79 67,27
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1042 1074 103,07 60,11
3. Вађење руде и камена 971 1062 109,37 59,44
4. Здравствени и социјални рад 1049 1031 98,28 57,70
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 942 986 104,67 55,18
6. Образовање 848 882 104,01 49,36
7. Саобраћај и ПТТ везе 747 655 87,68 36,66
8. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 623 638 102,41 35,71
9. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 619 617 99,68 34,53
10. Трговина на велико и мало и оправка возила и предмета за личну употребу и домаћинство 603 602 99,83 33,69
11. Грађевинарство 593 600 101,18 33,58
12. Пољопривреда, лов, шумарство 613 598 97,55 33,47
13. Хотели и ресторани 540 574 106,30 32,13
14. Прерађивачка индустрија 553 559 101,08 31,29
15. Рибарство 667 545 81,71 30,50

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.202,00 КМ и у односу на јануар 2011. године су се смањиле за 5,2%, а најниже у дјелатности рибарство и износе 545КМ и смањиле су се у односу на јануар 2011. године за 18,3%.

Потрошачке цијене у фебруару 2011. године у односу на јануар ове године веће су за 0,9%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,9%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,3%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,9%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,3%.
o Здравство – мање су за 0,1%.
o Превоз – веће су за 1,0%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.

Индустријска производња остварена у фебруару 2011. године у односу на просјечну производњу у 2010. години мања је за 10,7%, у односу на јануар 2011. године мања је за 7,3%, а у односу на фебруар 2010. године већа је за 1,7%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у овом мјесецу у односу на јануар 2011. године мања је за 1,5%, прерађивачка индустрија већа је за 5,9%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом мања је за 20,9%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


28.02.2011. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР 2011. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској у jaнуару износи 798,00 КМ и на нивоу је просјечне плате исплаћене у децембру 2010. године.
Синдикална потрошачка корпа за овај мјесец износи 1.782,55 КМ и просјечна плата је покрива са 44,77%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
децембар
2010
НЕТО ПЛАТА
јануар
2011
ИНДЕКС
01.2011./
12.2010.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1230 1268 103,09 71,13
2. Здравствени и социјални рад 1019 1049 102,94 58,85
3. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1055 1042 98,77 58,46
4. Вађење руде и камена 957 971 101,46 54,47
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 944 942 99,79 52,85
6. Образовање 894 848 94,85 47,57
7. Саобраћај и ПТТ везе 788 747 94,80 41,91
8. Рибарство 639 667 104,38 37,42
9. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 629 623 99,05 34,95
10. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 623 619 99,36 34,73
11. Пољопривреда, лов, шумарство 588 613 104,25 34,39
12. Трговина на велико и мало и оправка возила и предмета за личну употребу и домаћинство 600 603 100,50 33,83
13. Грађевинарство 573 593 103,49 33,27
14. Прерађивачка индустрија 565 553 97,88 31,02
15. Хотели и ресторани 537 540 100,56 30,29

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.268,00 КМ и у односу на децембар мјесец 2010. године су се повећале за 38,00 КМ, а најниже у дјелатности хотела и ресторана и износе 540 КМ и повећале су се у односу на децембар мјесец 2010. године за 3,00КМ.

Потрошачке цијене у јануару 2011. године у односу на децембар 2010. године веће су за 1,5%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,4%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 7,5%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,2%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,5%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – мање су за 0,1%.
o Превоз – веће су за 1,4%.
o Комуникације – веће су за 10,3%.
o Рекреација и култура – веће су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – мање су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.

Индустријска производња остварена у јануару 2011. године у односу на просјечну производњу у 2010. години мања је за 3,8%, у односу на децембар 2010. године мања је за 17,1%, а у односу на јануар 2010. године већа је за 8,8%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у овом мјесецу у односу на децембар 2010. године мања је за 21,5%, прерађивачка индустрија мања је за 25,7%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом мања је за 5,4%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ И АНАЛИЗЕ - АРХИВА

2017. година         2016. година         2015. година         2014. година        

2013. година         2012. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ