23.01.2013. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у децембру 2012. године износи 818,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у новембру 2012. године мања је за 1,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за децембар 2012. године износи 1.854,45 КМ и просјечна плата је покрива са 44,11%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
новембар
2012
НЕТО ПЛАТА
децембар
2012
ИНДЕКС
12.2013./
11.2012
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1314 1314 100,00 70,86
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1072 1072 100,00 57,81
3. Здравствени и социјални рад 1042 1034 99,23 55,76
4. Вађење руде и камена 979 991 101,23 53,44
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 937 941 100,43 50,74
6. Образовање 885 862 97,40 46,48
7. Саобраћај и ПТТ везе 795 805 101,26 43,41
8. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 632 632 100,00 34,08
9. Пословање некретнинама и изнајмљивање 631 630 99,84 33,97
10. Пољопривреда, лов, шумарство 626 626 100,00 33,76
11. Трговина 605 604 99,83 32,57
12. Прерађивачка индустрија 590 596 101,02 32,14
13. Грађевинарство 587 578 98,47 31,17
14. Рибарство 574 578 100,70 31,17
15. Угоститељство 567 544 95,94 29,33

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.314,00 КМ и нису се мијењале у односу на новембар 2012. године, а најниже у дјелатности угоститељства и износе 544,00 КМ и мање су за 4,06% у односу на новембар 2012. године.

Укупне потрошачке цијене у децембар 2012. године у односу на новембар 2012. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,4%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,6%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 0,5%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресотрани и хотели – веће су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.

Индустријска производња остварена у децембру 2012. године у односу на просјечну производњу у 2011. години већа је за 3,2%, у односу на новембар 2012. године већа за 0,7%, а у односу на децембар 2011. године мања за 4,2%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у децембру 2012. године у односу на новембар 2012. године мања је за 24,3%, прерађивачка индустрија мања је за 4,7%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом већа је за 22,2%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


24.12.2012. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у новембру 2012. године износи 819,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у октобру ове године већа је 2,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за новембар 2012. године износи 1.849,76 КМ и просјечна плата је покрива са 44,28%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
октобар
2012
НЕТО ПЛАТА
новембар
2012
ИНДЕКС
11.2013./
10.2012
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1300 1314 101,08 70,39
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1077 1072 99,54 57,95
3. Здравствени и социјални рад 1016 1042 102,56 56,33
4. Вађење руде и камена 1043 979 93,86 52,93
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 940 937 99,68 50,66
6. Образовање 878 885 100,80 47,84
7. Саобраћај и ПТТ везе 802 795 99,13 42,98
8. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 638 632 99,06 34,17
9. Пословање некретнинама и изнајмљивање 615 631 102,60 34,11
10. Пољопривреда, лов, шумарство 634 626 98,74 33,84
11. Трговина 603 605 100,33 32,71
12. Прерађивачка индустрија 584 590 101,03 31,90
13. Грађевинарство 572 587 102,62 31,73
14. Рибарство 581 574 98,80 31,03
15. Угоститељство 561 567 101,07 30,65

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.314,00 КМ и у односу на октобар 2012. године веће су за 1,08%, а најниже у дјелатности угоститељства и износе 567,00 КМ и веће су за 1,07% у односу на октобар 2012. године.

Укупне потрошачке цијене у новембру 2012. године у односу на октобар 2012. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,1%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,2%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,5%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,1%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 1,6%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресотрани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.

Индустријска производња остварена у новембру 2012. године у односу на просјечну производњу у 2011. години већа је за 2,4%, у односу на октобар 2012. године мања за 1,4%, а у односу на новембар 2011. године мање за 5,5%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у новембру 2012. године у односу на октобар 2012. године већа је за 15,7%, прерађивачка индустрија мања је за 4,2%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом мања је за 5,0%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.11.2012. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2012. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у октобру 2012. године износи 817,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у септембру ове године већа је 13,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за октобар 2012. године износи 1.848,66 КМ и просјечна плата је покрива са 44,19%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
септембар
2012
НЕТО ПЛАТА
октобар
2012
ИНДЕКС
10.2012./
09.2012
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1271 1300 102,28 70,39
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1064 1077 101,22 58,26
3. Вађење руде и камена 987 1043 105,67 56,42
4. Здравствени и социјални рад 1045 1016 97,22 54,96
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 933 940 100,75 50,85
6. Образовање 846 878 103,78 47,49
7. Саобраћај и ПТТ везе 797 802 100,63 43,38
8. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 634 638 100,63 34,51
9. Пољопривреда, лов, шумарство 640 634 99,06 34,30
10. Пословање некретнинама и изнајмљивање 618 615 99,51 33,27
11. Трговина 600 603 100,50 32,62
12. Прерађивачка индустрија 581 584 100,52 31,59
13. Рибарство 605 581 96,03 31,43
14. Грађевинарство 571 572 100,18 30,94
15. Угоститељство 551 561 101,81 30,35

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.300,00 КМ и у односу на септембар 2012. године веће су за 1,02%, а најниже у дјелатности угоститељства и износе 561,00 КМ и незнатно су веће у односу на септембар 2012. године.

Укупне потрошачке цијене у октобру 2012. године у односу на септембар 2012. године веће су за 1,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,7%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,3%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 10,9%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – мање су за 1,9%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресотрани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,2%.

Индустријска производња остварена у октобру 2012. године у односу на просјечну производњу у 2011. години већа је за 3,9%, у односу на септембар 2012. године већа за 0,4%, а у односу на октобар 2011. године мање за 2,7%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у октобру 2012. године у односу на септембар 2012. године мања је за 3,4%, прерађивачка индустрија мања је за 9,0%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом већа је за 20,6%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


22.10.2012. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у септембру 2012. године износи 804,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у августу ове године мања је за 14,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за септембар 2012. године износи 1.795,86 КМ и просјечна плата је покрива са 44,77%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
август
2012
НЕТО ПЛАТА
септембар
2012
ИНДЕКС
09.2012./
08.2012
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1287 1271 98.76 70,77
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1075 1064 98,98 59,25
3. Здравствени и социјални рад 1035 1045 100,97 58,19
4. Вађење руде и камена 992 987 99,50 54,96
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 933 933 100,00 51,95
6. Образовање 889 846 95,16 47,11
7. Саобраћај и ПТТ везе 792 797 100,63 44,38
8. Пољопривреда, лов, шумарство 630 640 101,59 35,64
9. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 629 634 100,79 35,30
10. Пословање некретнинама и изнајмљивање 633 618 97,63 34,41
11. Рибарство 587 605 103,07 33,69
12. Трговина 593 600 101,18 33,41
13. Прерађивачка индустрија 588 581 98,81 32,35
14. Грађевинарство 585 571 97,61 31,80
15. Угоститељство 550 551 100,18 30,68

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.271,00 КМ и у односу на август 2012. године мање су за 1,24%, а најниже у дјелатности угоститељства и износе 551,00 КМ и незнатно су веће у односу на август 2012. године.

Укупне потрошачке цијене у септембру 2012. године у односу на август 2012. године веће су за 0,8%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,5%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,2%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – веће су за 2,0%
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,3%.
o Образовање – веће су за 0,9%.
o Ресотрани и хотели – мање су за 0,1%
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.

Индустријска производња остварена у септембру 2012. године у односу на просјечну производњу у 2011. години већа је за 3,5%, у односу на август 2012. године већа за 8,7%, а у односу на септембар 2011. године већа је за 5,8%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у септембру 2012. године у односу на август 2012. године мања је за 7,9%, прерађивачка индустрија већа је за 12,0%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом већа је за 13,6%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


25.09.2012. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у августу 2012. године износи 818,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јулу ове године мања је за 5,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за август 2012. године износи 1.776,96 КМ и просјечна плата је покрива са 46,03%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јули
2012
НЕТО ПЛАТА
август
2012
ИНДЕКС
08.2012./
07.2012
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1279 1287 100,63 72,43
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1074 1075 100,09 60,50
3. Здравствени и социјални рад 1024 1035 101,07 58,25
4. Вађење руде и камена 1071 992/font> 92,62 55,83
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 935 933 99,79 52,51
6. Образовање 881 889 100,91 50,03
7. Саобраћај и ПТТ везе 816 792 97,06 44,57
8. Пословање некретнинама и изнајмљивање 634 633 99,84 35,62
9. Пољопривреда, лов, шумарство 638 630 98,75 35,45
10. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 637 629 98,74 35,40
11. Трговина 599 593 99,00 33,37
12. Прерађивачка индустрија 596 588 98,66 33,09
13. Рибарство 604 587 97,19 33,03
14. Грађевинарство 575 585 101,74 32,92
15. Угоститељство 557 550 98,74 30,95

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.287,00 КМ и у односу на јули 2012. године веће су за 0,63%, а најниже у дјелатности угоститељства и износе 550,00 КМ и мање су у односу на јули 2012. године за 1,26%.

Укупне потрошачке цијене у августу 2012. године у односу на јули 2012. године веће су за 0,3%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,5%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,4%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,3%
o Здравство – мање су за 0,2%.
o Превоз – веће су за 3,1%
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресотрани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,2%.

Индустријска производња остварена у августу 2012. године у односу на просјечну производњу у 2011. години мања је за 4,8%, у односу на јули 2012. године већа за 3,9%, а у односу на август 2011. године мања  је за 7,9%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у августу 2012. године у односу на јули 2012. године већа је за 24,5%, прерађивачка индустрија већа је за 2,2%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом мања је за 3,9%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


27.08.2012. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ 2012. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јулу 2012. године износи 823,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јуну ове године већа је за 5,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јули 2012. године износи 1.774,87 КМ и просјечна плата је покрива са 46,36%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јуни
2012
НЕТО ПЛАТА
јули
2012
ИНДЕКС
07.2012./
06.2012
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1275 1279 100,31 72,06
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1081 1074 99,35 60,51
3. Вађење руде и камена 1012 1071 105,83 60,34
4. Здравствени и социјални рад 1065 1024 96,15 57,69
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 951 935 98,32 52,68
6. Образовање 839 881 105,01 49,64
7. Саобраћај и ПТТ везе 793 816 102,90 45,98
8. Пољопривреда, лов, шумарство 637 638 100,16 35,95
9. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 649 637 98,15 35,89
10. Пословање некретнинама и изнајмљивање 617 634 102,76 35,72
11. Рибарство 607 604 99,51 34,03
12. Трговина 598 599 100,17 33,75
13. Прерађивачка индустрија 591 596 100,85 33,58
14. Грађевинарство 591 575 97,29 32,40
15. Угоститељство 573 557 97,21 31,38

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.279,00 КМ и у односу на јуни 2012. године веће су за 0,31%, а најниже у дјелатности угоститељства и износе 557,00 КМ и мање су у односу на јуни 2012. године за 2,79%.

Укупне потрошачке цијене у јулу 2012. године у односу на јуни 2012. године мање су за 0,4%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 1,0%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,6%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,3%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 0,7%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,3%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – веће су за о,1%.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.

Индустријска производња остварена у јулу 2012. године у односу на просјечну производњу у 2011. години мања је за 8,4%, у односу на јуни 2012. године мања за 6,9%, а у односу на јули 2011. године мања  је за 13,4%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у јулу 2012. године у односу на јуни 2012. године мања је за 13,3%, прерађивачка индустрија мања је за 1,4%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом мања је за 12,5%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


22.07.2012. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН 2012. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јуну 2012. године износи 818,00 КМ и  у односу на просјечну плату исплаћену у мају ове године мања је за 8,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јуни 2012. године износи 1.784,85 КМ и просјечна плата је покрива са 45,83%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
мај
2012
НЕТО ПЛАТА
јуни
2012
ИНДЕКС
06.2012./
05.2012
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1344 1275 94,87 71,43
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1093 1081 98,90 60,57
3. Здравствени и социјални рад 1034 1065 103,00 59,67
4. Вађење руде и камена 1071 1012 94,49 56,70
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 957 951 99,37 53,28
6. Образовање 892 839 94,06 47,07
7. Саобраћај и ПТТ везе 805 793 98,51 44,43
8. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 636 649 102,04 36,36
9. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 628 617 98,25 34,57
10. Пољопривреда, лов, шумарство 600 637 106,17 35,69
11. Трговина 595 598 100,50 33,50
12. Рибарство 582 600 100,84 33,45
13. Грађевинарство 579 591 102,25 33,11
14. Прерађивачка индустрија 580 591 101,90 33,11
15. Угоститељство 562 573 101,96 32,10

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.275,00 КМ и у односу на мај 2012. године мање су за 5,13%, а најниже у дјелатности угоститељства и износе 573,00 КМ и веће су у односу на мај 2012. године за 1,96%.

Укупне потрошачке цијене у јуну 2012. године у односу на мај 2012. године мање су за 0,7%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 1,0%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,3%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,4%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,2%
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 2,2%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.

Индустријска производња остварена у јуну 2012. године у односу на просјечну производњу у 2011. години  мања је за 1,6%, у односу на мај 2012. године већа за 4,2%, а у односу на јуни 2011. године мања је за 5,6%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у јуну 2012. године у односу на мај 2012. године већа је за 11,9%, прерађивачка индустрија већа је за 4,3%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом већа је за 0,3%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


25.06.2012. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ 2012. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мају 2012. године износи 826,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у априлу ове године већа је за 9,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за мај 2012. године износи 1.792,59 КМ и просјечна плата је покрива са 46,08%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
април
2012
НЕТО ПЛАТА
мај
2012
ИНДЕКС
05.2012./
04.2012
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1294 1344 103,86 74,97
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1078 1093 101,39 60,97
3. Здравствени и социјални рад 1037 1034 99,71 57,68
4. Вађење руде и камена 1007 1071 106,35 59,74
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 936 957 102,24 53,39
6. Образовање 891 892 100,11 49,76
7. Саобраћај и ПТТ везе 797 805 101,00 44,91
8. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 640 636 99,37 35,48
9. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 631 628 99,52 35,03
10. Рибарство 600 610 101,67 34,03
11. Пољопривреда, лов, шумарство 605 600 99,17 33,47
12. Трговина 603 595 98,67 33,19
13. Прерађивачка индустрија 579 580 100,17 32,35
14. Грађевинарство 585 578 98,80 32,24
15. Угоститељство 549 562 102,36 31,35

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.344,00 КМ и у односу на април 2012. године веће су за 4,00%, а најниже у дјелатности угоститељства и износе 562,00 КМ и веће су у односу на април 2012. године за 2,00%.

Укупне потрошачке цијене у мају 2012. године у односу на април 2012. године су мање за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,1%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,2%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – веће су за 0,2%.
o Превоз – мање су за 1,0%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.

Индустријска производња остварена у мају 2012. године у односу на просјечну производњу у 2011. години мања је за 5,6%, у односу на април 2012. године већа за 2,8%, а у односу на мај 2011. године мања  је за 4,6%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у мају 2012. године у односу на април 2012. године већа је за 29,7%, прерађивачка индустрија већа је за 1,9%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом мања је за 5,3%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


22.05.2012. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2012. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у априлу 2012. године износи 817,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у марту ове године већа је за 3,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за април 2012. године износи 1.793,59 КМ и просјечна плата је покрива са 45,55%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
март
2012
НЕТО ПЛАТА
април
2012
ИНДЕКС
04.2012./
03.2012.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1272 1294 101,73 72,15
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1087 1078 99,17 60,10
3. Здравствени и социјални рад 1022 1037 101,47 57,82
4. Вађење руде и камена 981 1007 102,65 56,14
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 941 936 99,47 52,19
6. Образовање 878 891 101,48 49,68
7. Саобраћај и ПТТ везе 786 797 101,40 44,44
8. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 646 640 99,07 35,68
9. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 629 631 100,32 35,15
10. Пољопривреда, лов, шумарство 582 605 103,95 33,73
11. Трговина 609 603 99,01 33,62
12. Рибарство 595 600 100,84 33,45
13. Грађевинарство 567 585 103,17 32,62
14. Прерађивачка индустрија 569 579 101,76 32,28
15. Угоститељство 536 549 102,43 30,61

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.294,00 КМ и у односу на март 2012. године веће су за 1,73%, а најниже у дјелатности угоститељства и износе 549,00 КМ и веће су у односу на март 2012. године за 2,43%.

Укупне потрошачке цијене у априлу 2012. године у односу на март 2012. године су мање за 0,9%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,1%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,7%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,6%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 9,8%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – веће су за 0,9%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – мање су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.

Индустријска производња остварена у априлу 2012. године у односу на просјечну производњу у 2011. години мања је за 8,1%, у односу на март 2012. године мања је за 5,2%, а у односу на април 2011. године већа је за 0,8%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у априлу 2012. године у односу на март 2012. године мања је за 22,9%, прерађивачка индустрија већа је за 8%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом мања је за 13,7%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


24.04.2012. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2012. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у марту 2012. године износи 814,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у фебруару ове године мања је за 7,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за март 2012. године износи 1.843,51 КМ и просјечна плата је покрива са 44,15%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
фебруар
2012
НЕТО ПЛАТА
март
2012
ИНДЕКС
03.2012./
02.2012.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1240 1272 102,58 69,00
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1099 1087 98,91 58,96
3. Здравствени и социјални рад 1055 1022 96,87 55,44
4. Вађење руде и камена 1048 981 93,61 53,21
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 979 941 96,12 51,04
6. Образовање 859 878 102,21 47,63
7. Саобраћај и ПТТ везе 804 786 97,76 42,64
8. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 647 646 99,85 35,04
9. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 641 629 98,13 34,12
10. Трговина 609 609 100,00 33,03
11. Рибарство 601 595 99,00 32,28
12. Пољопривреда, лов, шумарство 590 582 98,64 31,57
13. Прерађивачка индустрија 573 569 99,30 30,87
14. Грађевинарство 572 567 99,13 30,76
15. Угоститељство 559 536 95,89 29,07

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.272,00 КМ и у односу на фебруар 2012. године веће су за 2,58%, а најниже у дјелатности угоститељства и износе 536,00 КМ и мање су у односу на фебруар 2012. године за 4,11%.

Укупне потрошачке цијене у марту 2012. године у односу на фебруар 2012. године су веће за 0,6%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,6%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 1,0%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,6%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,2%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – веће су за 2,8%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,5%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – мање су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,4%.

Индустријска производња остварена у марту 2012. године у односу на просјечну производњу у 2011. години мања је за 3,1%, у односу на фебруар 2012. године већа је за 20,8%, а у односу на март 2011. године мања је за 5,4%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у марту 2012. године у односу на фебруар 2012. године већа је за 50,1%, прерађивачка индустрија већа је за 37,1%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом мања је за 0,5%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.03.2012. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР 2012. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у фебруару 2012. године износи 821,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јануару ове године већа је за 3,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за фебруар 2012. године износи 1.835,48 КМ и просјечна плата је покрива са 44,7%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јануар
2012
НЕТО ПЛАТА
фебруар
2012
ИНДЕКС
02.2012./
01.2012.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1192 1240 104,03 67,56
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1088 1099 101,01 59,88
3. Здравствени и социјални рад 1043 1055 101,15 57,48
4. Вађење руде и камена 975 1048 107,49 57,10
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 958 979 102,19 53,34
6. Образовање 888 859 96,73 46,80
7. Саобраћај и ПТТ везе 642 804 125,23 43,80
8. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 629 647 102,86 35,25
9. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 649 641 98,77 34,92
10. Трговина 619 609 98,38 33,18
11. Рибарство 574 601 104,70 32,74
12. Пољопривреда, лов, шумарство 625 590 94,40 32,14
13. Прерађивачка индустрија 587 573 97,66 31,22
14. Грађевинарство 605 572 94,55 31,16
15. Угоститељство 541 559 103,33 30,46

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.240,00 КМ и у односу на јануар 2012. године веће су за око 4%, а најниже у дјелатности угоститељства и износе 559 КМ и веће су у односу на јануар 2012. године за 3,33%.

Укупне потрошачке цијене у фебруару 2012. године у односу на јануар 2012. године су веће за 0,6%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,2%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,3%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,3%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,2%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – веће су за 1,3%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.

Индустријска производња остварена у фебруару 2012. године у односу на просјечну производњу у 2011. години мања је за 19,8%, у односу на јануар 2012. године мања је за 8,3%, а у односу на фебруар 2011. године мања је за 5,5%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у фебруару 2012. године у односу на јануар 2012. године мања је за 23,8%, прерађивачка индустрија мања је за 9,1%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом мања је за 2,4%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


22.02.2012. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР 2012. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској у јануару 2012. године износи 819,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у децембру 2011. године већа је за 4,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јануар 2012. године износи 1.820,31 КМ и просјечна плата је покрива са 44,9%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
децембар
2011
НЕТО ПЛАТА
јануар
2012
ИНДЕКС
01.2012./
12.2011.
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијско посредовање 1234 1192 96,60 65,48
2. Државна управа и одбрана и социјално осигурање 1075 1088 101,21 59,77
3. Здравствени и социјални рад 1035 1043 100,77 57,30
4. Вађење руде и камена 991 975 98,39 53,56
5. Производња и снабдијевање електричне енергије гасом и водом 942 958 101,70 52,63
6. Образовање 895 888 99,22 48,78
7. Активности у вези с некретнинама и изнајмљивање 619 649 104,85 35,65
8. Саобраћај и ПТТ везе 792 642 81,06 35,27
9. Комуналне, друштвене и личне услужне дјелатности 629 629 100,00 34,55
10. Пољопривреда, лов, шумарство 610 525 102,46 34,33
11. Трговина 605 619 102,31 34,01
12. Грађевинарство 597 605 101,34 33,24
13. Прерађивачка индустрија 577 587 101,73 32,25
14. Рибарство 600 574 95,67 31,53
15. Угоститељство 568 541 95,25 29,72

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијском посредовању, гдје износе 1.192,00 КМ и у односу на децембар 2011. године мање су за 3,4%, а најниже у дјелатности угоститељства и износе 541 КМ и мање су у односу на децембар 2011. године за 4,75%.

Укупне потрошачке цијене у јануару 2012. године у односу на децембар 2011. године су веће за 0,9%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,6%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 7,9%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,2%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – веће су за 0,9%.
o Комуникације – веће су за 4,4%.
o Рекреација и култура – мање су за 0,3%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.

Индустријска производња остварена у јануару 2012. године у односу на просјечну производњу у 2011. години мања је за 12,5%, у односу на децембар 2011. године мања је за 16,5%, а у односу на јануар 2011. године мања је за 4,6%. У оквиру укупне индустријске производње вађење руде и камена у јануару 2012. године у односу на децембар 2011. године мања је за 17,3%, прерађивачка индустрија мања је за 31,1%, а производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом већа је за 3,9%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ И АНАЛИЗЕ - АРХИВА

2017. година         2016. година         2015. година         2014. година        

2013. година         2011. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ