22.01.2014. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у децембру 2013. године износи 820,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у новембру 2013. године већа је за 9,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за децембар 2013. године износи 1.842,12 КМ и просјечна плата је покрива са 44,51 %. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
новембар
2013
НЕТО ПЛАТА
децембар
2013
ИНДЕКС
12.2013/
11.2013
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1305 1319 101,07 71,60
2. Информације и комуникације 1114 1120 100,54 60,80
3. Вађење руда и камена 1019 1086 106,58 58,95
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1022 1050 102,74 57,00
5. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1044 1048 100,38 56,89
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1025 1037 101,17 56,29
7. Остале услужне дјелатности 836 830 99,28 45,06
8. Образовање 815 829 101,72 45,00
9. Стручне, научне и техничке дјелатности 744 764 102,69 41,47
10. Пословање некретнинама 731 725 99,18 39,36
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 682 679 99,56 36,86
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
638 646 101,25 35,07
13. Саобраћај и складиштење 629 630 101,16 34,20
14. Трговина 598 608 101,67 33,01
15. Прерађивачка индустрија 589 601 99,33 32,37
16. Умјетност, забава и рекреација 564 562 99,65 30,51
17. Грађевинарство 538 548 101,86 29,75
18. Административне и помоћне услужне дјелатности 544 545 100,18 29,59
19. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
531 533 100,38 28,93

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.319,00 КМ и веће су за 1,07% у односу на новембар 2013. године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 533,00 КМ и веће су за 0,38% у односу на новембар 2013. године.

Укупне потрошачке цијене у децембру 2013. године у односу на новембар 2013. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,1%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,4%.
o Одјећа и обућа – мање су за 1,7%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,3%.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – мање су за 0,2%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,2%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,3%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


27.12.2013. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у новембру 2013. године износи 811,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у октобру 2013. године већа је за 3,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за новембар 2013. године износи 1.841,57 КМ и просјечна плата је покрива са 44,04 %. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
октобар
2013
НЕТО ПЛАТА
новембар
2013
ИНДЕКС
11.2013/
10.2013
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1283 1305 101,71 70,86
2. Информације и комуникације 1144 1114 97,38 60,49
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1040 1044 100,38 56,69
4. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1018 1025 100,69 55,66
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1036 1022 98,65 55,50
6. Вађење руда и камена 1069 1019 95,32 55,33
7. Остале услужне дјелатности 819 836 102,08 45,40
8. Образовање 832 815 97,96 44,26
9. Стручне, научне и техничке дјелатности 818 744 90,95 40,40
10. Пословање некретнинама 724 731 100,97 39,69
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 674 682 101,19 37,03
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
641 638 99,53 34,64
13. Саобраћај и складиштење 628 629 100,16 34,16
14. Трговина 596 598 100,34 32,47
15. Прерађивачка индустрија 586 589 100,51 31,98
16. Умјетност, забава и рекреација 551 564 102,36 30,63
17. Административне и помоћне услужне дјелатности 536 544 101,49 29,54
18. Грађевинарство 555 538 96,94 29,21
19. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
539 531 98,52 28,83

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.305,00 КМ и веће су за 1,71% у односу на октобар 2013. године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 531,00 КМ и мање су за 1,48 % у односу на октобар 2013. године.

Укупне потрошачке цијене у новембру 2013. године у односу на октобар 2013. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,5%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – веће су за 0,2%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
o Здравство – мање су за 0,1%.
o Превоз – мање су за 0,3%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,5%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.11.2013. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2013. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у октобру 2013. године износи 808,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у септембру 2013. године мања је за 5,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за октобар 2013. године износи 1.843,43 КМ и просјечна плата је покрива са 43,83 %. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
септембар
2013
НЕТО ПЛАТА
октобар
2013
ИНДЕКС
10.2013/
09.2013
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1268 1283 101,18 69,60
2. Информације и комуникације 1111 1144 102,97 62,06
3. Вађење руда и камена 1048 1069 102,00 59,99
4. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1041 1040 99,90 56,42
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1035 1036 100,10 56,20
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1041 1018 97,79 55,22
7. Образовање 852 832 97,65 45,13
8. Остале услужне дјелатности 820 819 99,88 44,43
9. Стручне, научне и техничке дјелатности 748 818 109,36 44,37
10. Пословање некретнинама 791 724 91,53 39,27
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 668 674 100,90 36,56
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
659 641 97,27 34,77
13. Саобраћај и складиштење 607 628 103,46 34,07
14. Трговина 614 596 97,07 32,33
15. Прерађивачка индустрија 583 586 100,51 31,79
16. Грађевинарство 540 555 102,78 30,11
17. Умјетност, забава и рекреација 556 551 99,10 29,89
18. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
530 539 101,70 29,24
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 544 536 98,53 29,08

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.283,00 КМ и веће су за 1,18% у односу на септембар 2013. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 536,00 КМ и мање су за 1,47 % у односу на септембар 2013. године.

Укупне потрошачке цијене у октобру 2013. године у односу на септембар 2013. године веће су за 0,8%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,9%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – веће су за 1,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 11,3%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,3%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 0,6%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


29.10.2013. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у септембру 2013. године износи 813,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у августу 2013. године већа је за 2,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за септембар 2013. године износи 1.787,55 КМ и просјечна плата је покрива са 45,48 %. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
август
2013
НЕТО ПЛАТА
септембар
2013
ИНДЕКС
09.2013/
08.2013
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1298 1268 97,69 70,94
2. Информације и комуникације 1113 1111 99,82 62,15
3. Вађење руда и камена 1019 1048 102,85 58,63
4. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1054 1041 98,77 58,24
5. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1036 1041 100,48 58,24
6. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1027 1035 100,78 57,90
7. Образовање 846 852 100,71 47,66
8. Остале услужне дјелатности 858 820 95,57 45,87
9. Пословање некретнинама 722 791 109,56 44,25
10. Стручне, научне и техничке дјелатности 720 748 103,89 41,84
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 636 668 105,03 37,37
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
648 659 101,70 36,87
13. Трговина 613 614 100,16 34,35
14. Саобраћај и складиштење 606 607 100,17 33,96
15. Прерађивачка индустрија 585 583 99,66 32,61
16. Умјетност, забава и рекреација 541 556 102,77 31,10
17. Административне и помоћне услужне дјелатности 545 544 99,82 30,43
18. Грађевинарство 553 540 97,65 30,21
19. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
540 530 98,15 29,65

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.268,00 КМ и мање су за 2,31% у односу на август 2013. године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 530,00 КМ и мање су за 1,85% у односу на август 2013. године.

Укупне потрошачке цијене у септембру 2013. године у односу на август 2013. године остале су непромијењене, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,7%.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – веће су за 2,2%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
o Здравство – веће су за 0,2%.
o Превоз – веће су за 1,2%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,6%.
o Образовање – веће су за 0,8%.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,5%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


25.09.2013. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ 2013. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у августу 2013. године износи 811,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јулу 2013. године већа је за 8,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за август 2013. године износи 1.785,78 КМ и просјечна плата је покрива са 45,41 %. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јул
2013
НЕТО ПЛАТА
август
2013
ИНДЕКС
08.2013/
07.2013
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1297 1298 100,08 72,69
2. Информације и комуникације 1115 1113 99,82 62,33
3. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1014 1054 103,94 59,02
4. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1006 1036 102,98 58,01
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1049 1027 97,90 57,51
6. Вађење руда и камена 1074 1019 94,88 57,06
7. Остале услужне дјелатности 830 858 103,37 48,08
8. Образовање 796 846 106,28 47,37
9. Пословање некретнинама 709 722 101,83 40,43
10. Стручне, научне и техничке дјелатности 754 720 95,49 40,32
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
644 648 100,62 36,29
12. Пољопривреда, шумарство и риболов 630 636 100,95 35,61
13. Трговина 613 613 100,00 34,33
14. Саобраћај и складиштење 609 606 99,51 33,93
15. Прерађивачка индустрија 595 585 98,32 32,76
16. Грађевинарство 542 553 102,03 30,97
17. Административне и помоћне услужне дјелатности 535 545 101,87 30,52
18. Умјетност, забава и рекреација 550 541 98,36 30,29
19. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
522 540 103,45 30,25

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.298,00 КМ и веће су за 0,8% у односу на јули 2013. године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 540,00 КМ и веће су за 3,45% у односу на јули 2013. године.

Укупне потрошачке цијене у августу 2013. године у односу на јули 2013. године мање су за 0,4%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 1,2%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 2,0%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,1%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – веће су за 0,3%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,3%.
o Образовање – веће су за 0,8%.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,6%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.08.2013. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ 2013. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јулу 2013. године износи 803,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јуну 2013. године мања је за 13 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јули 2013. године износи 1.791,43 КМ и просјечна плата је покрива са 44,82 %. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јун
2013
НЕТО ПЛАТА
јул
2013
ИНДЕКС
07.2013/
06.2013
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1320 1297 98,26 72,40
2. Информације и комуникације 1139 1115 97,89 62,24
3. Вађење руда и камена 1113 1074 96,50 59,95
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1073 1049 97,76 58,56
5. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1073 1014 94,50 56,60
6. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1010 1006 99,60 56,16
7. Остале услужне дјелатности 851 830 97,53 46,33
8. Образовање 780 796 102,05 44,43
9. Стручне, научне и техничке дјелатности 745 754 101,21 42,09
10. Пословање некретнинама 725 709 97,79 39,58
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
650 644 99,08 35,95
12. Пољопривреда, шумарство и риболов 652 630 96,63 35,17
13. Трговина 619 613 99,03 34,22
14. Саобраћај и складиштење 625 609 97,44 34,00
15. Прерађивачка индустрија 597 595 99,66 33,21
16. Умјетност, забава и рекреација 537 550 102,42 30,70
17. Грађевинарство 550 542 98,55 30,26
18. Административне и помоћне услужне дјелатности 553 535 96,75 29,86
19. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
546 522 95,60 29,14

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.297,00 КМ и мање су за 1,74% у односу на јуни 2013. године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 522,00 КМ и мање су за 4,40% у односу на јуни 2013. године.

Укупне потрошачке цијене у јулу 2013. године у односу на јуни 2013. године мање су за 0,9%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 2,3%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 2,9%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – мање су за 0,1%.
o Превоз – нису се мијењале.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,2%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


24.07.2013. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН 2013. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јуну 2013. године износи 816,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у мају 2013. године већа је за 20 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јуни 2013. године износи 1.808,80 КМ и просјечна плата је покрива са 45,11%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
мај
2013
НЕТО ПЛАТА
јун
2013
ИНДЕКС
06.2013/
05.2013
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1286 1320 102,64 72,98
2. Информације и комуникације 1138 1139 100,09 62,97
3. Вађење руда и камена 990 1113 96,50 59,95
4. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1035 1073 103,67 59,32
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1019 1073 105,30 59,32
6. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 999 1010 101,10 55,84
7. Остале услужне дјелатности 740 851 115,00 47,05
8. Образовање 797 780 97,87 43,12
9. Стручне, научне и техничке дјелатности 804 745 92,66 41,19
10. Пословање некретнинама 626 725 115,81 40,08
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 639 652 102,03 36,05
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
615 650 105,69 35,94
13. Саобраћај и складиштење 614 625 101,79 34,55
14. Трговина 606 619 102,15 34,22
15. Прерађивачка индустрија 577 597 103,47 33,01
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
520 546 105,00 30,19
17. Грађевинарство 550 544 98,91 30,08
18. Административне и помоћне услужне дјелатности 553 539 97,47 29,80
19. Умјетност, забава и рекреација 537 526 97,95 29,08

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.320,00 КМ и веће су за 2,64% у односу на мај 2013. године, а најниже у дјелатности умјетност, забава и рекреација и износе 520,00 КМ и мање су за 2,05 % у односу на мај 2013. године.

Укупне потрошачке цијене у јуну 2013. године у односу на мај 2013. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,2%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,5%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,4%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,4%.
o Здравство – веће су за 0,2%.
o Превоз – веће су за 0,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,2%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


25.06.2013. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ 2013. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мају 2013. године износи 796,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у априлу 2013. године мања је за 2 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за мај 2013. године износи 1.809,40 КМ и просјечна плата је покрива са 43,99%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
април
2013
НЕТО ПЛАТА
мај
2013
ИНДЕКС
05.2013/
04.2013
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1274 1286 100,94 71,07
2. Информације и комуникације 1116 1138 101,97 62,89
3. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1026 1035 100,88 57,20
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1032 1019 98,74 56,32
5. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1001 999 99,80 55,21
6. Вађење руда и камена 1015 990 97,54 54,71
7. Стручне, научне и техничке дјелатности 769 804 104,55 44,43
8. Образовање 795 797 100,25 44,05
9. Остале услужне дјелатности 793 740 93,32 40,90
10. Пољопривреда, шумарство и риболов 647 639 98,76 35,32
11. Пословање некретнинама 724 626 86,46 34,60
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
626 615 98,24 33,99
13. Саобраћај и складиштење 608 614 100,99 33,93
14. Трговина 591 606 102,54 33,49
15. Прерађивачка индустрија 582 577 99,14 31,89
16. Административне и помоћне услужне дјелатности 539 553 102,60 30,56
17. Грађевинарство 542 550 101,48 30,40
18. Умјетност, забава и рекреација 563 537 95,38 29,68
19. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
536 520 97,01 28,74

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.286,00 КМ и веће су за 0,94% у односу на април 2013. године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 520,00 КМ и мање су за 2,99% у односу на април 2013. године.

Укупне потрошачке цијене у мају 2013. године у односу на април 2013. године мање су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,1%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – нису се мијењале.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,2%.
o Здравство – мање су за 0,1%.
o Превоз – мање су за 0,7%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,3%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


24.05.2013. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2013. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у априлу 2013. године износи 798,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у марту 2013. године мања је за 1 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за април 2013. године износи 1.810,29 КМ и просјечна плата је покрива са 44,1%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
март
2013
НЕТО ПЛАТА
април
2013
ИНДЕКС
04.2013/
03.2013
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1301 1274 97,92 70,38
2. Информације и комуникације 1116 1116 100,00 61,65
3. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1025 1032 100,68 57,01
4. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1036 1026 99,03 56,68
5. Вађење руда и камена 1009 1015 101,59 56,07
6. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1003 1001 99,80 55,30
7. Образовање 796 795 99,87 43,92
8. Остале услужне дјелатности 838 793 94,63 43,81
9. Стручне, научне и техничке дјелатности 774 769 99,35 42,48
10. Пословање некретнинама 716 724 101,12 39,99
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 626 647 103,35 35,74
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
629 626 99,52 34,58
13. Саобраћај и складиштење 613 608 99,18 33,59
14. Трговина 585 591 101,03 32,65
15. Прерађивачка индустрија 574 582 101,39 32,15
16. Умјетност, забава и рекреација 558 563 100,90 31,10
17. Грађевинарство 550 542 98,55 29,94
18. Административне и помоћне услужне дјелатности 547 539 98,54 29,77
19. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
508 536 105,51 29,61

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.274,00 КМ и мање су за 2,08% у односу на март 2013. године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 536,00 КМ и веће су за 5,51% у односу на март 2013. године.

Укупне потрошачке цијене у априлу 2013. године у односу на март 2013. године мање су за 1,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,3%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – веће су за 0,8%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 10,3%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
o Здравство – мање су за 0,3%.
o Превоз – мање су за 0,6%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,3%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.04.2013. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2013. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у марту 2013. године износи 799,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у фебруару 2013. године мања је за 12 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за март 2013. године износи 1.860,69 КМ и просјечна плата је покрива са 42,9%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
фебруар
2013
НЕТО ПЛАТА
март
2013
ИНДЕКС
03.2013/
02.2013
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1309 1301 99,39 69,92
2. Информације и комуникације 1108 1116 100,72 59,98
3. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1060 1036 97,74 55,68
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1052 1025 97,43 55,09
5. Вађење руда и камена 1033 1009 97,68 54,23
6. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1026 1003 97,76 53,90
7. Остале услужне дјелатности 683 838 122,69 45,04
8. Образовање 800 796 99,50 42,78
9. Стручне, научне и техничке дјелатности 823 774 94,05 41,60
10. Пословање некретнинама 724 716 98,90 38,48
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
639 629 98,44 33,80
12. Пољопривреда, шумарство и риболов 625 626 100,16 33,64
13. Саобраћај и складиштење 633 613 96,84 32,94
14. Трговина 597 585 97,99 31,44
15. Прерађивачка индустрија 583 574 98,46 30,85
16. Умјетност, забава и рекреација 566 558 98,59 29,99
17. Грађевинарство 558 550 98,57 29,56
18. Административне и помоћне услужне дјелатности 554 547 98,74 29,40
19. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
544 508 93,38 27,30

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.301,00 КМ и мање су за 0,61% у односу на фебруар 2013. године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 508,00 КМ и мање су за 6,62% у односу на фебруар 2013. године.

Укупне потрошачке цијене у марту 2013. године у односу на фебруар 2013. године веће су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,2%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,3%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,3%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,4%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,1%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 0,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,5%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресотрани и хотели – веће су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


22.03.2013. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР 2013. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у фебруару 2013. године износи 811,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јануару 2013. године није се мијењала.
Синдикална потрошачка корпа за фебруар 2013. године износи 1.860,50 КМ и просјечна плата је покрива са 43,59%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јануар
2013
НЕТО ПЛАТА
фебруар
2013
ИНДЕКС
02.2013/
01.2013
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1220 1309 107,30 70,36
2. Информације и комуникације 727 1108 152,41 59,55
3. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1029 1060 103,01 56,97
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1043 1052 100,86 56,54
5. Вађење руда и камена 1049 1033 98,47 55,52
6. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1070 1026 95,89 55,15
7. Стручне, научне и техничке дјелатности 823 823 100,00 44,24
8. Образовање 889 800 89,99 43,00
9. Пословање некретнинама 591 724 122,50 38,91
10. Остале услужне дјелатности 859 683 79,51 36,71
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
604 639 105,79 34,35
12. Саобраћај и складиштење 633 633 100,00 34,02
13. Пољопривреда, шумарство и риболов 632 625 98,89 33,59
14. Трговина 600 597 99,50 32,09
15. Прерађивачка индустрија 587 583 99,32 31,34
16. Умјетност, забава и рекреација 571 566 99,12 30,42
17. Грађевинарство 580 558 96,21 29,99
18. Административне и помоћне услужне дјелатности 519 554 106,74 29,78
19. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
544 558 97,49 29,24

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.309,00 КМ и веће су за 7,3% у односу на јануар 2013. године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 544,00 КМ и мање су за 2,51% у односу на јануар 2013. године.

Укупне потрошачке цијене у фебруару 2013. године у односу на јануар 2013. године веће су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,1%.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – мање су за 1,6%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – веће су за 1,0%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,5%.
o Образовање – веће су за 0,6%.
o Ресотрани и хотели – веће су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,5%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


25.02.2013. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јануару 2013. године износи 811,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у децембру 2012. године мања је за 7,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јануар 2013. године износи 1.859,84 КМ и просјечна плата је покрива са 43,60%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
децембар
2012
НЕТО ПЛАТА
јануар
2013
ИНДЕКС
01.2013/
12.2012
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1309 1220 93,20 65,60
2. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1073 1070 99,72 57,53
3. Вађење руда и камена 993 1049 105,64 56,40
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1007 1043 103,57 56,08
5. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1041 1029 98,85 55,33
6. Образовање 863 889 103,01 47,80
7. Остале услужне дјелатности 804 859 106,84 46,19
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 815 823 100,98 44,25
9. Информације и комуникације 1079 727 67,38 39,09
10. Саобраћај и складиштење 637 633 99,37 34,04
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 651 632 97,08 33,98
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
640 604 94,38 32,48
13. Трговина 602 600 99,67 32,26
14. Пословање некретнинама 811 591 72,87 31,78
15. Прерађивачка индустрија 592 587 99,16 31,56
16. Грађевинарство 566 580 96,21 29,99
17. Умјетност, забава и рекреација 583 571 97,94 30,70
1. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
536 558 104,10 30,00
18. Административне и помоћне услужне дјелатности 528 519 98,30 27,91

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.220,00 КМ и мање су за 6,8% у односу на децембар 2012. године, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 519,00 КМ и мање су за 1,7% у односу на децембар 2012. године.

Укупне потрошачке цијене у јануару 2013. године у односу на децембар 2012. године веће су за 0,4%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,0%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 3,9%.
o Одјећа и обућа – мање су за 3,9%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,4%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,2%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 0,2%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,5%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресотрани и хотели – мање су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ И АНАЛИЗЕ - АРХИВА

2017. година         2016. година         2015. година         2014. година        

2012. година         2011. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ