23.01.2015. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у децембру 2014. године износи 836,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у новембру 2014. године већа је за 9,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за децембар 2014. године износи 1.849,00 КМ и просјечна плата је покрива са 45,21%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
новембар
2014
НЕТО ПЛАТА
децембар
2014
ИНДЕКС
12.2014/
11.2014
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1249 1266 101,36 68,47
2. Информације и комуникације 1173 1200 102,30 64,90
3. Вађење руда и камена 1059 1141 107,74 61,71
4. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1097 1100 100,27 59,49
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1032 1073 103,97 58,03
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1048 1044 99,62 56,46
7. Образовање 836 856 102,39 46,30
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 811 823 101,48 44,51
9. Пословање некретнинама 722 744 103,05 40,24
10. Остале услужне дјелатности 703 706 100,43 38,18
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 674 692 102,67 37,43
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
669 678 101,35 36,67
13. Трговина 612 614 100,33 33,21
14. Саобраћај и складиштење 611 613 100,33 33,15
15. Прерађивачка индустрија 602 612 101,66 33,10
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
565 566 100,18 30,61
17. Умјетност, забава и рекреација 555 566 101,98 30,61
18. Грађевинарство 521 518 99,42 28,02
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 508 508 100,00 27,47

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.266,00 КМ и веће су за 1,36% у односу на новембар 2014. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 508,00 КМ и на нивоу су новембарске.

Укупне потрошачке цијене у децембру 2014. године у односу на новембар 2014. године мање су за 0,6%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – нису се мијењале.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – мање су за 1,5%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,3%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 1,2%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.12.2014. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у новембру 2014. године износи 827,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у октобру 2014. године већа је за 1,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за новембар 2014. године износи 1.849,30 КМ и просјечна плата је покрива са 44,72%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
октобар
2014
НЕТО ПЛАТА
новембар
2014
ИНДЕКС
11.2014/
10.2014
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1272 1249 98,19 67,54
2. Информације и комуникације 1178 1173 99,58 63,43
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1092 1097 100,46 59,32
4. Вађење руда и камена 1042 1059 101,63 57,26
5. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1037 1048 101,06 56,67
6. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1030 1032 100,19 55,80
7. Образовање 860 836 97,21 45,21
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 820 811 98,90 43,85
9. Пословање некретнинама 728 722 99,18 39,04
10. Остале услужне дјелатности 718 703 97,91 38,01
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 688 674 97,97 36,45
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
672 669 99,55 36,18
13. Трговина 600 612 102,00 33,09
14. Саобраћај и складиштење 609 611 100,33 33,04
15. Прерађивачка индустрија 608 602 99,01 32,55
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
555 565 100,00 30,55
17. Умјетност, забава и рекреација 580 555 95,69 30,01
18. Грађевинарство 511 521 101,96 28,17
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 506 508 100,40 27,47

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.249,00 КМ и мање су за 1,81% у односу на октобар 2014. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 508,00 КМ и веће су за 0,40% у односу на октобар 2014. године.

Укупне потрошачке цијене у новембру 2014. године у односу на октобар 2014. године мање су за 0,3%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – нису се мијењале.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,4%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 1,2%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,2%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,7%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.11.2014. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2014. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у октобру 2014. године износи 826,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у септембру 2014. године већа је за 5,00 КМ. 
Синдикална потрошачка корпа за октобар 2014. године износи 1.848,52 КМ и просјечна плата је покрива са 44,68%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је: 

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
септембар
2014
НЕТО ПЛАТА
октобар
2014
ИНДЕКС
10.2014/
09.2014
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1241 1272 102,50 68,81
2. Информације и комуникације 1206 1178 97,68 63,73
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1095 1092 99,73 59,07
4. Вађење руда и камена 1070 1042 97,38 56,37
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1055 1030 97,63 55,72
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1045 1037 99,23 56,10
7. Образовање 873 860 98,51 46,52
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 822 820 99,76 44,36
9. Пословање некретнинама 709 728 102,68 39,38
10. Остале услужне дјелатности 694 718 103,46 38,84
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 693 688 99,28 37,22
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
679 672 98,97 36,35
13. Саобраћај и складиштење 617 609 98,70 32,95
14. Прерађивачка индустрија 611 608 99,51 32,89
15. Трговина 608 600 98,68 32,46
16. Умјетност, забава и рекреација 564 580 102,84 31,38
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
559 565 101,07 30,56
18. Грађевинарство 509 511 100,39 27,64
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 503 506 100,60 27,37

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.272,00 КМ и веће су за 2,50% у односу на септембар 2014. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 506,00 КМ и веће су за 0,60% у односу на септембар 2014. године.

Укупне потрошачке цијене у октобру 2014. године у односу на септембар 2014. године веће су за 0,9%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 1,5%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – веће су за 0,8%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 11,5%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
o Здравство – веће су за 0,2%.
o Превоз – мање су за 0,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,4%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


27.10.2014. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у септембру 2014. године износи 831,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у августу 2014. године већа је за 6,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за септембар 2014. године износи 1.807,79 КМ и просјечна плата је покрива са 45,96%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
август
2014
НЕТО ПЛАТА
септембар
2014
ИНДЕКС
09.2014/
08.2014
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1284 1241 96,65 68,65
2. Информације и комуникације 1210 1206 99,67 66,71
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1084 1095 101,01 60,57
4. Вађење руда и камена 1018 1070 105,11 59,19
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1022 1055 103,23 58,36
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1041 1045 100,38 57,81
7. Образовање 871 873 100,23 48,29
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 822 822 100,00 45,47
9. Пословање некретнинама 723 709 98,06 39,22
10. Остале услужне дјелатности 687 694 101,02 38,39
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 687 693 100,87 38,33
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
671 679 101,19 37,56
13. Саобраћај и складиштење 616 617 100,16 34,13
14. Прерађивачка индустрија 610 611 100,16 33,80
15. Трговина 609 608 99,84 33,63
16. Умјетност, забава и рекреација 552 564 102,17 31,20
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
564 559 99,11 30,92
18. Грађевинарство 544 509 93,57 28,16
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 414 503 121,50 27,82

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.241,00 КМ и мање су за 3,35% у односу на август 2014. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 503,00 КМ и веће су за 21,50% у односу на август 2014. године.

Укупне потрошачке цијене у септембру 2014. године у односу на август 2014. године веће су за 0,4%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,6%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 1,9%.
o Одјећа и обућа – веће су за 1,2%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,4%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
o Здравство – веће су за 0,5%.
o Превоз – мање су за 0,2%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,6%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,4%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


25.09.2014. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у августу 2014. године износи 825,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јулу 2014. године мања је за 5,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за август 2014. године износи 1.801,10 КМ и просјечна плата је покрива са 45,81%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јул
2014
НЕТО ПЛАТА
август
2014
ИНДЕКС
08.2014/
07.2014
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1281 1284 100,23 71,29
2. Информације и комуникације 1186 1210 102,02 67,18
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1106 1084 98,01 60,19
4. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1045 1041 99,62 57,80
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1054 1022 96,66 56,74
6. Вађење руда и камена 1044 1018 97,51 56,52
7. Образовање 864 871 100,81 48,36
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 846 822 97,16 45,64
9. Пословање некретнинама 721 723 100,28 40,14
10. Остале услужне дјелатности 685 687 100,29 38,14
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 683 687 100,59 38,14
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
672 671 99,85 37,26
13. Саобраћај и складиштење 618 616 99,68 34,20
14. Прерађивачка индустрија 601 610 100,50 33,87
15. Трговина 602 609 101,16 33,81
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
554 564 101,81 31,31
17. Умјетност, забава и рекреација 569 552 97,01 30,65
18. Грађевинарство 532 544 102,26 30,20
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 403 414 102,73 22,99

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.284,00 КМ и веће су за 0,23% у односу на јул 2014. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 414,00 КМ и веће су за 2,73% у односу на јул 2014. године.

Укупне потрошачке цијене у августу 2014. године у односу на јул 2014. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,3%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,6%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,3%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – веће су за 0,6%.
o Превоз – веће су за 0,5%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.08.2014. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛИ 2014. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јулу 2014. године износи 830,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јуну 2014. године мања је за 7,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јун 2014. године износи 1.800,60 КМ и просјечна плата је покрива са 46,10%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јун
2014
НЕТО ПЛАТА
јул
2014
ИНДЕКС
07.2014/
06.2014
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1240 1281 103,31 71,14
2. Информације и комуникације 1251 1186 94,80 65,87
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1108 1106 99,82 61,42
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1118 1054 94,28 58,54
5. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1056 1045 98,96 58,04
6. Вађење руда и камена 1128 1044 92,55 57,98
7. Образовање 836 864 103,35 47,98
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 852 846 99,30 46,98
9. Пословање некретнинама 712 721 101,26 40,04
10. Остале услужне дјелатности 723 685 94,74 38,04
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 645 683 105,89 37,93
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
685 672 98,10 37,32
13. Саобраћај и складиштење 621 618 99,52 34,32
14. Трговина 611 602 98,53 33,43
15. Прерађивачка индустрија 608 601 98,85 33,38
16. Умјетност, забава и рекреација 581 569 97,93 31,60
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
557 554 99,46 30,77
18. Грађевинарство 545 532 97,61 29,55
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 422 403 95,50 22,38

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.281,00 КМ и веће су за 3,31% у односу на јун 2014. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 403,00 КМ и мање су за 4,5% у односу на јун 2014. године.

Укупне потрошачке цијене у јулу 2014. године у односу на јун 2014. године мање су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,1%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,4%.
o Одјећа и обућа – мање су за 3,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – веће су за 0,3%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,3%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,2%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.07.2014. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУНИ 2014. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јуну 2014. године износи 837,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у мају 2014. године већа је за 19,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јун 2014. године износи 1.800,98 КМ и просјечна плата је покрива са 46,47%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
мај
2014
НЕТО ПЛАТА
јун
2014
ИНДЕКС
06.2014/
05.2014
% ПЛАТА/СПК
1. Информације и комуникације 1180 1251 106,02 69,46
2. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1276 1240 97,18 68,85
3. Вађење руда и камена 1081 1128 104,35 62,63
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1073 1118 104,19 62,08
5. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1075 1108 103,07 61,52
5. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1036 1056 101,93 58,63
7. Стручне, научне и техничке дјелатности 752 852 113,30 47,31
8. Образовање 843 836 99,17 46,42
9. Остале услужне дјелатности 711 723 101,69 40,14
10. Пословање некретнинама 732 712 97,27 39,53
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
663 685 103,32 38,03
12. Пољопривреда, шумарство и риболов 667 645 96,70 35,81
13. Саобраћај и складиштење 624 621 99,52 34,48
14. Трговина 617 611 99,03 33,93
15. Прерађивачка индустрија 607 608 100,16 33,76
16. Умјетност, забава и рекреација 544 581 106,80 32,26
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
562 557 99,11 30,93
18. Грађевинарство 520 545 104,81 30,26
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 497 422 84,91 23,43

Просјечне плате по дјелатностима највише су у дјелатности информација и комуникација, гдје износе 1.251,00 КМ и веће су за 6,02% у односу на мај 2014. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 422,00 КМ и мање су за 15,09% у односу на мај 2014. године.

Укупне потрошачке цијене у јуну 2014. године у односу на мај 2014. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,3%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,3%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,8%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,6%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
o Здравство – мање су за 0,1%.
o Превоз – мање су за 0,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,3%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.06.2014. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ 2014. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мају 2014. године износи 818,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у априлу 2014. године мања је за 3,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за мај 2014. године износи 1.803,15 КМ и просјечна плата је покрива са 45,36%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
април
2014
НЕТО ПЛАТА
мај
2014
ИНДЕКС
05.2014/
04.2014
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1267 1276 100,71 70,77
2. Информације и комуникације 1184 1180 99,66 65,44
3. Вађење руда и камена 1064 1081 101,60 59,95
4. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1061 1175 101,32 59,62
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1067 1073 100,56 59,51
5. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1029 1036 100,68 57,46
7. Образовање 831 843 101,44 46,75
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 808 752 93,07 41,70
9. Пословање некретнинама 721 732 101,53 40,60
10. Остале услужне дјелатности 699 711 101,72 39,43
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 670 667 99,55 36,99
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
659 663 100,61 36,77
13. Саобраћај и складиштење 618 624 100,97 34,61
14. Трговина 614 617 100,49 34,22
15. Прерађивачка индустрија 598 607 101,51 33,66
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
541 562 103,88 31,17
17. Умјетност, забава и рекреација 578 544 94,12 30,17
18. Грађевинарство 527 520 98,67 28,84
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 504 497 98,61 27,56

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.276,00 КМ и веће су за 0,7% у односу на април 2014. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 497,00 КМ и мање су за 1,4% у односу на април 2014. године.

Укупне потрошачке цијене у мају 2014. године у односу на април 2014. године мање су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,4%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – веће су за 0,6%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,3%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – веће су за 0,2%.
o Превоз – мање су за 0,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,2%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.05.2014. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2014. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у априлу 2014. године износи 821,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у марту 2014. године већа је за 6,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за април 2014. године износи 1.804,27 КМ и просјечна плата је покрива са 45,50%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
март
2014
НЕТО ПЛАТА
април
2014
ИНДЕКС
04.2014/
03.2014
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1284 1267 98,68 70,22
2. Информације и комуникације 1223 1184 96,81 65,62
3. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1044 1067 102,20 59,14
4. Вађење руда и камена 1054 1064 100,95 58,97
5. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1059 1161 100,19 58,80
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1037 1029 99,23 57,03
7. Образовање 838 831 99,16 46,06
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 803 808 100,62 44,78
9. Пословање некретнинама 721 721 100,00 39,96
10. Остале услужне дјелатности 670 699 104,33 38,74
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 660 670 101,52 37,13
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
652 659 101,07 36,52
13. Саобраћај и складиштење 616 618 100,32 34,25
14. Трговина 598 614 102,68 34,03/font>
15. Прерађивачка индустрија 576 598 103,82 33,14
16. Умјетност, забава и рекреација 550 578 105,09 32,04
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
541 541 100,00 29,98
18. Грађевинарство 548 527 96,17 29,21
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 500 504 100,80 27,93

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.267,00 КМ и мање су за 1,32% у односу на март 2014. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 504,00 КМ и веће су за 0,80% у односу на март 2014. године.

Укупне потрошачке цијене у априлу 2014. године у односу на март 2014. године мање су за 1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,7%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – веће су за 0,6%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 10,2%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,6%.
o Здравство – веће су за 0,2%.
o Превоз – мање су за 0,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


25.04.2014. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2014. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у марту 2014. године износи 815,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у фебруару 2014. године мања је за 7,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за март 2014. године износи 1.846,13 КМ и просјечна плата је покрива са 44,15%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
фебруар
2014
НЕТО ПЛАТА
март
2014
ИНДЕКС
03.2014/
02.2014
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1290 1284 99,53 69,55
2. Информације и комуникације 1178 1223 103,82 66,25
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1066 1059 99,34 57,36
4. Вађење руда и камена 1101 1054 95,73 57,09
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1091 1044 95,69 56,55
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1076 1037 96,38 56,17
7. Образовање 769 838 108,97 45,39
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 831 803 96,63 43,50
9. Пословање некретнинама 734 721 98,23 39,05
10. Остале услужне дјелатности 714 670 93,84 36,29
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 672 660 98,21 35,75
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
667 652 97,75 35,32
13. Саобраћај и складиштење 627 616 98,25 33,37
14. Трговина 611 598 102,68 34,03/font>
15. Прерађивачка индустрија 576 598 97,87 32,39
16. Умјетност, забава и рекреација 574 550 95,82 29,79
17. Грађевинарство 545 548 100,55 29,68
18. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
546 541 99,08 29,30
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 503 500 99,40 27,08

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.284,00 КМ и мање су за 0,47% у односу на фебруар 2014. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 500,00 КМ и мање су за 0,60% у односу на фебруар 2014. године.

Укупне потрошачке цијене у марту 2014. године у односу на фебруар 2014. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,2%.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – веће су за 1,6%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,2%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – веће су за 0,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,2%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.03.2014. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР 2014. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у фебруару 2014. године износи 822,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јануару 2014. године већа је за 12,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за фебруар 2014. године износи 1.844,35 КМ и просјечна плата је покрива са 44,57%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јануар
2014
НЕТО ПЛАТА
фебруар
2014
ИНДЕКС
02.2014/
01.2014
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1260 1290 102,38 69,94
2. Информације и комуникације 818 1178 144,01 63,87
3. Вађење руда и камена 1060 1101 103,87 59,70
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1069 1091 102,06 59,15
5. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1042 1076 103,26 58,34
6. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1050 1066 101,52 57,80
7. Стручне, научне и техничке дјелатности 777 831 106,95 45,06
8. Образовање 827 769 92,99 41,69
9. Пословање некретнинама 713 734 102,95 39,80
10. Остале услужне дјелатности 740 714 96,49 38,71
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 664 672 101,20 36,44
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
620 667 107,58 36,16
13. Саобраћај и складиштење 621 627 100,97 34,00
14. Трговина 621 611 98,39 33,13
15. Прерађивачка индустрија 597 576 98,16 31,77
16. Умјетност, забава и рекреација 578 574 99,31 31,12
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
540 546 101,11 29,60
18. Грађевинарство 555 545 98,20 29,55
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 498 503 101,00 27,27

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.290,00 КМ и веће су за 2,38% у односу на јануар 2014. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 503,00 КМ и веће су за 1,00% у односу на јануар 2014. године.

Укупне потрошачке цијене у фебруару 2014. године у односу на јануар 2014. године веће су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,1%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,5%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – мање су за 0,5%.
o Комуникације – веће су за 5,5%.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


24.02.2014. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР 2014. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јануару 2014. године износи 810,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у децембру 2013. године мања је за 10,00 КМ, а у односу на просјечно исплаћену плату у 2013. години већа је за 2,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јануар 2014. године износи 1.844,33 КМ и просјечна плата је покрива са 43,92 %. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
децембар
2013
НЕТО ПЛАТА
јануар
2014
ИНДЕКС
01.2014/
12.2013
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1319 1260 95,53 68,32
2. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1050 1069 101,81 57,96
3. Вађење руда и камена 1086 1060 97,61 57,47
4. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1048 1050 100,19 56,93
5. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1037 1042 100,48 56,50
6. Образовање 829 827 99,76 44,84
7. Информације и комуникације 1120 818 73,04 44,35
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 764 777 101,70 42,13
9. Остале услужне дјелатности 830 740 89,16 40,12
10. Пословање некретнинама 725 713 98,34 38,66
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 679 664 97,79 36,00
12. Саобраћај и складиштење 630 621 98,57 33,67
13. Трговина 608 621 102,14 33,67
14. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
646 620 95,98 33,62
15. Прерађивачка индустрија 601 597 99,33 32,37
16. Умјетност, забава и рекреација 562 578 102,85 31,34
17. Грађевинарство 548 555 101,28 30,09
18. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
533 540 101,31 29,28
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 545 498 91,38 27,00

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.260,00 КМ и мање су за 4,47% у односу на децембар 2013. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 498,00 КМ и мање су за 8,62% у односу на децембар 2013. године.

Укупне потрошачке цијене у јануару 2014. године у односу на децембар 2013. године веће су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,7%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 4,9%.
o Одјећа и обућа – мање су за 4,2%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,5%.
o Здравство – веће су за 0,5%.
o Превоз – мање су за 0,2%.
o Комуникације – мање су за 1,0%.
o Рекреација и култура – мање су за 0,2%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,3%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ И АНАЛИЗЕ - АРХИВА

2017. година         2016. година         2015. година         2013. година        

2012. година         2011. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ